Intressant kring kläder i andra mosebok

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 3 mars 2012

Tetsaveh – ”Du ska befalla”

Torahtext: 2 Mos 27:20 – 30:10
Haftarah: Hes 43:10-27
Apostoliska skrifterna: Mark 12:1-44

Det är tid för HERREN att handla, ty de har gjort din Torah om intet. (Ps 119:126)

Veckans torahavsnitt berättar hur Aron och hans söner utvaldes till att bli präster, om tillverkningen och utformningen av deras ”tjänstekläder” och om föreskrifter angående prästvigningen.  De som en gång i tiden delade upp de Fem Moseböckerna i olika torahavsnitt gav oss samtidigt en tanke om, hur de själva uppfattade texten. Traditionen att läsa de Fem Moseböckerna finns väl dokumenterad både från Israel och diasporan (förskingringen) under det första århundradet vt (vår tideräkning), men man vet inte lika mycket om hur texten delades in. Det verkar emellertid ha funnits en viss frihet eller variation under det andra templets tid.    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

En skam för en kvinna att tala i församlingen?

Jag har i ärlighetens namn undvikit frågan under alla år av församlingsarbete av rädsla för vart en djupdykning i ämnet skulle leda.  Bättre att leva i okunskap kan ha florerat i sinnet, än att studera Paulus ord och bli övertygad om en icke politiskt (eller religiöst?) korrekt ståndpunkt.

När nu frågan kom upp i slutet av förra året kunde jag inte ducka får ämnet längre utan bestämde mig för att ärligt studera några av Paulus mest omdiskuterade verser i NT.   Nedan predikan är ett första avsnitt i ämnet där mycket finns kvar att gräva i.  Lägger nu ut mina initiala summeringar i ämnet med en påminnelse om att min kunskap är ett styckverk och jag undervisar efter det ljus Gud gett mig.

Viktigaste frågan i denna predikan kan mycket väl vara huruvida Aposteln Junia(s) var en man eller kvinna.   Kommer ryktet om Junia, den kvinnliga Aposteln, från feministiska liberalteologer eller är hon förankrad i kyrkohistoria och / eller sekulär historia etc?  Svaret finner du i nedan klipp.  Jag var inte alls övertygad åt något håll innan mina studier i ämnet.   Nu är jag det.

Varsågod vänner;

Predikan av Daniel F orslund, El Shaddai, Västerås.  2012-02-18

Ha en välsignad helg!

/Daniel

P.s. Låt oss på ett speciellt sätt ta med Pastor Jean Kabuidibuidi som utvisades i går kväll från Sverige till Demokratiska republiken Kongo.  Efter en rad regimkritiska predikningar kan hans liv vara i fara.  D.s.

Posted in Diskussion - Discussions, Teologi, Webb TV | Leave a comment

Fokus Israel nyheter

Svenska


Engelska

Posted in Fokus Israel nyheter Webb TV | Leave a comment

Predikan: Debora, ett exempel för 2000-talet?

Mias predikan från 2012-02-04 hos ElShaddai lördagsmöte. Undervisningen handlar om Deboras liv och dess paralleller till vår tid.

Posted in Webb TV | 1 Comment

Varför ett tabernakel? Tabernaklets olika delar och kostnader

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 25 februari 2012

Terumah – ”Offergåva”

Torahtext: 2 Mos 25:1 – 27:19
Haftarah: 1 Kung 5:12 – 6:13
Apostoliska skrifterna: Mark 10:1 – 11:33

Ty Torah skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.  (Jes 2:3)

Denna veckas torahavsnitt innehåller Guds instruktioner om, hur man skulle bygga och iordningställa förbundsarken, skådebrödsbordet, ljusstaken (menorahn), själva tabernaklet och offeraltaret. I vårt studium denna vecka, ska vi stanna inför tre tankar:

• Varför byggdes tabernaklet?
• Tabernaklets olika delar
• Kostnaden för tabernaklete

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Det dagliga livet på Moses tid

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 18 februari 2012
Mishpatim – ”Föreskrifter”

Torahtext: 2 Mos 21:1 – 24:18
Haftarah: Jer 34:8-22; 33:25, 26
Apostoliska skrifterna: Mark 9:1-50

Mitt liv är ständigt i fara, men jag glömmer aldrig din Torah.   (Ps 119:109)

Denna veckas bibelavsnitt börjar med undervisning om sådant som skulle möta Israels folk – förbundsfolket – i vardagslivet. När vi börjar granska dessa speciella stadgar, domslut och lagar som ingick i förbundet, måste vi alltid försöka se dem från två olika synvinklar.

För det första måste vi ta reda på vad dessa riktlinjer innebar för Israels folk i det dagliga livet under Moses levnadstid. Det kan också vara till hjälp att se, hur dessa instruktioner tillämpades både efter Moses död och sedan i kommande generationer.

Det andra som vi ska undersöka har Yeshua själv pekat på i Luk 24:44, 45, där han säger, att Torahn, profeterna och psalmerna talar om honom. ”Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.” Yeshua ger här en mycket viktig tolkningsprincip och sade, att vi ska studera Torahn, för att se vad den har att säga om honom och hans verk.

Vad innebär detta för oss, när vi nu ska se lite närmare på olika detaljer i förbundet? För det första kommer vi alltså att få insyn i det dagliga livet på Moses tid och dessutom även upptäcka, vad Torahn ger för bild av Yeshua.

Jag vill gå ytterligare ett steg. Om vi här i dessa föreskrifter kommer att lära oss mer om Yeshua, så ger detta ytterligare en anledning till att följa dem. Om vi ”lever ut” dessa föreskrifter på grund av att de visar på Yeshua, vad han gjorde för oss och vad han har ämnat oss till, blir vi levande vittnesbörd om honom. Att följa dessa instruktioner på detta sätt tar bort alla tendenser till legalism. Man får inga meriter för att man följer dem. Det är inte så en nåderik Gud ämnade att Torahn skulle vara.

Veckans textavsnitt kan indelas enligt följande:

• Rättsliga anspråk
• Återbetalning
• Skydd vid tillbedjan
• Skydd för sårbara
• Diverse instruktioner
• Förnyande av Guds löften
• Förbundsbekräftelse

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Bröllopsförberedelser och bröllopet

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 11 februari 2012

Yitro – ”Jetro”
Torahtext: 2 Mos 18:1 – 20:26
Haftarah: Jes 6:1 – 7:6; Jes 9:5, 6
Apostoliska skrifterna: Mark 7:1 – 8:38

Hur kär har jag inte din Torah!  Hela dagen begrundar jag den.  (Ps 119:92)

”O Evige, vår Gud, giv, att det snart i Judas städer och på Jerusalems gator må höras fröjde- och glädjeröst, brudgums och bruds röst… Lovprisad vare du, Evige, som gläder brudgum och brud.” (Ur ”Vigselritualet”, Siddur)

Denna vecka ska jag presentera bibelstudiet på ett lite annorlunda sätt, något som liknar en rabbinsk kommentar, en så kallad ”midrash”. Förra veckan såg vi, att en midrash ”är en gammal judisk berättande kommentar angående ett visst avsnitt av de bibliska skrifterna i vilka allegoriska och legendariska illustrationer användes flitigt”.  Med ovanstående definition av en midrash som grund, vill jag ta mig friheten att förklara veckans torahavsnitt.  Det jag vill förmedla kommer naturligtvis att vara väl grundat i texten.  Kanske att du tycker, att vissa tankar är en aning ”uttänjda” – du får avgöra själv!

Mitt mål är givetvis inte att förringa betydelsen utav en bokstavlig tolkning utan snarare att förklara texten så klart och tydligt som möjligt.  När jag gör det, hoppas jag, att du ska få nytt ljus över texten och att du ska säga:

”Nu, nu ser jag det! Det är ju helt klart, att man kan förstå texten på detta sätt.” När jag nu förhoppningsvis har väckt din nyfikenhet, låt oss då se lite närmare på veckans textavsnitt.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Benjamin Netanyahus tal till FNs generalförsamling

Israels premiärminister, Benjamin Netanyahus tal till FNs generalförsamling 2011.

 

Premiärminister Netanyahus tal är översatt från engelska av en god vän som vill vara anonym, men jag delar med henne en känsla av att detta är ett historiskt linjetal.  Israel är mer hotat än det varit någonsin under sin korta moderna historia, så min inre känsla är att vi MÅSTE bedja mer för Israel än någonsin. Vi lever i en unik historisk tid som profeterna talat om, vi vet inte var på tidsskalan vi står, men vi lever i en sen tid.

Läs noggrant och inspireras till förbön för Israel.

Hans P Lindblad

 

Tal hållet i FNs generalförsamling 23 september 2011 av Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, i samband med palestiniernas ansökan om fullt medlemskap i FN som stat.

(En direktöversättning med prioritering av innehållet framför en språkligt korrekt svensk version.)

Mina damer och herrar,

Israel har sträckt ut sin hand i fred alltifrån sin tillkommelse för 63 år sedan. Å Israels vägnar och det judiska folkets, sträcker jag ut den handen igen idag. Jag sträcker ut den till Egyptens och Jordaniens folk, till förnyad vänskap med grannar med vilka vi har stiftat fred. Jag sträcker ut den till Turkiets folk, med respekt och god vilja. Jag sträcker ut den till folket i Libyen och Tunisien, i beundran för dem som försöker bygga en demokratisk framtid. Jag sträcker ut den till de övriga folken i Nordafrika och den arabiska halvön med vilka vi vill smida en ny start. Jag sträcker den till folken i Syrien, Libanon och Iran, med vördnad för deras mod att kämpa mot brutalt förtryck.

Men särskilt sträcker jag ut den till det palestinska folket, med vilket vi strävar efter en riktig och varaktig fred.

Continue reading

Posted in Övrigt | Leave a comment

Tidpunkten för uttåget – berättelsen om uttåget

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

 

Inför vilodagen den 4 februari 2012

Beshalach – ”Förde dem”

Torahtext: 2 Mos 13:17 – 17:16
Haftarah: Dom 4:4 – 5:31
Apostoliska skrifterna: Mark 6:1-56

Om inte din Torah varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände.  (Ps 119:92)     Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Vad den första påsken innebar

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 28 januari 2012

Bo – ”Gå till”

Torahtext: 2 Mos 10:1 – 13:16
Haftarah: Jer 46:13-28
Apostoliska skrifterna: Mark 4:1 – 5:43

Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva, ty din Torah är min glädje. (Ps 119:77)

Denna veckas torahkommentar kommer att vidröra två ämnes-områden:

• Vad den första påsken innebar för Israels folk
• Vad den första påsken innebar för Egyptierna

Vad den första påsken innebar för Israels folk

En natt att minnas. Denna kväll och natt var ämnad att innehålla några av de mest betydelsefulla timmarna i Israels historia. Det var flera saker som Gud från och med denna första påsk ville påminna Israels folk om. En natt att minnas, inte enbart på grund av det historiska skeendet, utan även för de andliga bilder som målas upp.  Gud gav även vid detta tillfälle en ny, alldeles speciell, almanacka till Israels folk. Gud höll på att göra denna stora familj – Jakobs barn – till en nation och ger dem nu en nyårsdag, den första nisan.  Detta var emellertid inte någon vanlig kalender som Gud skapade för Israel.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment