Bemötande av Sven Reichmanns artikelserie ”Kyrkan och torah”

Lag och evangelium

Lag och evangelium

Ett svar på Sven Reichmanns artikelserie ”Kyrkan och torah” i tidningen Shalom över Israel

Av Lars Enarson

Den kände läkaren, författaren, själavårdaren och förkunnaren Sven Reichmann har i tidningen Shalom över Israel skrivit en serie artiklar under rubriken “Kyrkan och torah”. Reichmann är en aktad israelvän och bibellärare som har välsignat väldigt många människor och som vi har all anledning att respektera och lyssna till.

I denna artikelserie går emellertid Reichmann till ett mycket tråkigt angrepp mot det som ibland kallas för den hebreiska rörelsen genom att lyfta fram den traditionellt kyrkliga, kanske i första hand lutherskt kyrkliga, inställningen till lagen som något negativt som Kristus har befriat oss från. Han kallar lagen för kunskapens träd på gott och gott och menar vidare att Gud inte har gett lagen för att den skall hållas, utan enbart för att överbevisa oss om synd. (Den logiska konsekvensen av detta är ju i så fall att vi som kristna ska fortsätta att leva i synd.)

Det är lite märkligt att läsa dessa påståenden från en känd israelvän, publicerade i en kristen israeltidning, eftersom äkta kärlek till Israel förutsätter en kärlek till Guds Tora. Paulus skriver i Romarbrevet om det judiska folket: ”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena.” (Rom 9:4)

Lagen och tempelgudstjänsten är något som Gud i sin nåd har gett till det judiska folket. I längden är det ohållbart att älska dem och samtidigt inte älska och uppskatta Toran som Gud har gett dem. Skulle deras Messias och Frälsare ”befria” dem från denna nationalskatt i det nya förbundet? Gud förbjude! Det är ungefär som om någon skulle säga: ”Jag älskar Sverige och svenskar, men det svenska språket och svenska traditioner är något som Gud behöver befria dem från.” Toran är oupplösligt förknippad med judisk identitet.

Det står om församlingen i Jerusalem att alla hade en brinnande, nitälskande kärlek till Toran (Apg 21:20, 1917 års övers). Kan då lagen, som dessa lärjungar likt alla judar älskade och som enligt Paulus är andlig, helig och god, vara detsamma som kunskapens träd på gott och ont? En orimlig tanke! Jag håller med Reichmann om att Messias är Livets träd. Men finns det en motsättning mellan det levande och det skrivna ordet (Toran), på samma sätt som det finns mellan livets träd och kunskapens träd? Naturligtvis inte.

Enligt urgammal judisk tradition förknippas Toran med livets träd. I samband med toraläsningen i synagogan lyfter man upp Torarullen och sjunger ut Ordspråksbokens lovprisning för Guds undervisning och visdom: ”Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga.” (Ords 3:18) Reichmanns påstående att Toran är kunskapens träd på gott och ont är ett tråkigt uttryck för klassisk kristen anti-judiskhet. Det finns absolut inget stöd från Bibeln för denna uppfattning. Om jag skulle försöka mig på en definition på kunskapens träd så handlar det om människans oberoende av Gud att själv avgöra vad som är gott och ont, dvs motsatsen till Toran, Guds undervisning och instruktion.      Continue reading

Posted in Diskussion - Discussions, Teologi, Ur ett hebreiskt perspektiv | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fortsättning på några svårtolkade kap ur moseböckerna…

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 5 maj 2012
Metsora – ”Spetälska”
Torahtext: 3 Mos 14:1 – 15:33
Haftarah: 2 Kung 7:3-20
Apostoliska skrifterna: Luk 12:1 – 13:35

Jag längtar efter din frälsning, HERRE,  din Torah är min glädje.   (Ps 119:174)

Metsora är en fortsättning på föregående veckas torahavsnitt. Båda dessa avsnitt har ett gemensamt tema – rituell orenhet. Oftast brukar Metsora och förra veckans text (Tazria) vara sammankopplade till ett enda dubbelavsnitt. I samband med skottår i den judiska kalendern delas dubbelavsnittet i separata avsnitt och därför kommer det i år en fristående kommentar över 3 Mos 14:1 – 15:33.  Innehållet i Metsora är rakt på sak. Det är emellertid viktigt att ha undervisningen om tahor (rituell renhet) och tame (rituell orenhet) i minne från tidigare kommentarer, eftersom dessa tankar i allra högsta grad hör hemma i veckans textavsnitt. Texten behandlar vad som händer med människor som blivit tame antingen på grund av olika sorters hudutslag, ”kroppsflytningar” eller byggnader som blivit tame genom att väggarna fått olika typer av missfärgningar. Veckans studieplan ser därför ut på följande sätt:

• Drabbad hud
• Drabbat hus
• Drabbad utsöndring

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Fokus Israel Nyheter 2012-04-26

Svenska:
Engelska (in english)

Posted in Fokus Israel nyheter Webb TV | Leave a comment

Några av moseböckernas märkligaste passage…

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 28 april 2012

Tazria – ”Havande”
Torahtext: 3 Mos 12:1 – 13:59
Haftarah: 2 Kung 4:42 – 5:19
Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 – 11:54

Stor frid äger de som älskar din Torah, ingenting kan få dem på fall.  (Ps 119:165)

”I denna värld gör prästen undersökningar om spetälska, men i den kommande Världen, säger den Helige, lovad vare Han: ’Jag räknar er för rena.’ Det står skrivet: ’Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena’ (Hes 36:25).” – Vayikra Rabbah 15.9

Denna veckas textavsnitt är rakt på sak, men mycket svårt att förstå. Det är inte orden eller handlingarna som är oklara, utan snarare begreppen som är komplicerade och svåra att tillgodogöra sig.  I kapitel tolv talas det om, vad man ska göra efter det att en kvinna fött barn. Kapitlen tretton och fjorton går sedan utförligt igenom problem som kan uppstå både på hud, kläder och hus, medan kapitel femton behandlar ”orena flytningar”.

Den röda tråden genom veckans textavsnitt är begreppen tahor och tame . I tidigare torahkommentarer har vi gjort antydningar till, vad dessa hebreiska ord har för betydelse, men nu måste vi ta tid till att granska dessa ord lite närmare, eftersom de är nyckeln som kan ge oss en bättre förståelse utav texten.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Guds matsedel & Guds eld

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 21 april 2012

Shemini – ”Åttonde”

Torahtext: 3 Mos 9:1 – 11:47
Haftarah: 2 Sam 6:1 – 7:17
Apostoliska skrifterna: Luk 7:1 – 9:62

Jag hatar och avskyr lögnen, men din Torah älskar jag.  (Ps 119:163)

Allt hade börjat. Gud uppenbarade sig. Mose undervisade. Folket lyssnade. Aron och hans söner gjorde allt som Gud befallt. Nu, på åttonde dagen efter det att Aron och hans söner blivit invigda till tjänst, sammankallar Mose till en sammankomst och börjar med de dagliga offren. Alla – med några få undantag – börjar nu att dagligen praktisera vad Mose hade undervisat om. Detta är veckans textavsnitt i ett nötskal, men innan vi är färdiga, har vi även fått möta Guds eld och sett lite närmare på ”Guds matsedel”. I veckans studium följer vi denna disposition:

• Guds eld
• Fruktad eld
• Guds matsedel

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Hur var det att vara präst i Israel?

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 31 mars 2012

Tsav – ”Befall”
Torahtext: 3 Mos 6:8 – 8:36
Haftarah: Jer 7:21 – 8:3; 9:23, 24
Apostoliska skrifterna: Luk 4:1 – 6:49

Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din Torah. (Ps 119:153)

Hur var det att vara präst i Israel? Föreställ dig hur det skulle vara att vakna varje morgon och ha en hel dag framför dig då du ska stänka blod på ett altare, tvätta inälvor och sedan komma hem varje kväll helt inpyrd av rök. I denna veckas torahavsnitt ska vi se lite på prästernas olika arbetsuppgifter och på det Gud hade kallat dem att göra. Vi gör det enligt följande plan:

• De dagliga uppgifterna
• Blod, blod och åter blod
• Tider av friska vindar
• Invigningsgudstjänsten

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.     Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Prästernas olika arbetsuppgifter

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 24 mars 2012

Vayikra – ”Och han kallade”
Torahtext: 3 Mos 1:1 – 6:7
Haftarah: Jes 43:21 – 44:23
Apostoliska skrifterna: Luk 1:1 – 3:38

Ty Torah skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.  (Jes 2:3)

Vayikra är det hebreiska namnet på både Tredje Moseboken och veckans torahavsnitt och det är hämtat från den inledande frasen som betyder ”Och han (HERREN) kallade”.  Tredje Moseboken beskriver i huvudsak prästernas olika arbetsuppgifter och hur de skulle utföra de olika offren. Den innehåller naturligtvis mycket mer, exempelvis den detaljerade beskrivningen utav de bibliska högtiderna som finns i kapitel tjugotre. Det är oftast lättare att få ett övergripande perspektiv av en bibelbok, om man kan dela upp boken på något sätt. Här är ett förslag till uppdelning:

• Offerlagar, kapitel 1 – 7
• Invigningen av prästerna, kapitel 8 – 10
• Renhet och rening, kapitel 11 – 15
• Försoningsdagen, kapitel 16
• Personlig helighet, kapitel 17 – 26
• Tionde och löften, kapitel 27

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.     Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Byggt med vishet, förstånd och kunskap

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 17 mars 2012

Vayakhel – ”Och han församlade”

Torahtext: 2 Mos 35:1 – 38:20
Haftarah: 1 Kung 7:40-50
Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 – 15:47

Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din Torah är sanning.  (Ps 119:142)

Veckans textavsnitt handlar om hur tabernaklet byggdes och hur alla dess tillbehör tillverkades. Vi har flera gånger poängterat, att tabernaklet är den heliga familjens hem. Gud är den äkta mannen och hans folk, Israel, är hans brud. Detta ”hus” är platsen för deras intima gemenskap – en gemenskap som är mycket verklig men samtidigt också symbolisk. Leviterna som tjänstgjorde i tabernaklet är Israels andliga representanter och de tjänar dagligen Gud, samtidigt som de också betjänar Israel. Denna vecka ska vi låta några meningar från en midrash utforma vår studieplan. Besalel var satt till att övervaka arbetet med tabernaklet och rabbinerna sammanfattar i denna midrash hans insats med orden: vishet, förstånd och kunskap. (Se även 2 Mos 31:3!) Eftersom Besalel var ansvarig för byggandet av tabernaklet, menar rabbinerna, att tabernaklet var:

• Byggt med vishet
• Byggt med förstånd
• Byggt med kunskap

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.     Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Undervisning: Yeshua [Jesus] från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken

Första konferensen med Eddie Chumney går nu att lyssna på i sin helhet gratis.  Inspelat i februari 2011.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

TV producenten som även filmade den efter följande konferensen som hölls i Alingsås i november förra året är nu klar med redigeringen av denna.  Information om denna serie nedan och den finns endast tillgänglig på DVD

NY SERIE med Eddie Chumney:

En DVD-box med sex undervisningspass med Eddie Chumney. Från höstkonferensen 2011 i Alingsås.

• Guds mäktiga tvillingar: Torah [Lag] och Nåd (59 min)
• Eliabudskapet (58 min)
• Vad rabbinerna lär om de 10 stammarna (62 min)
• Apostlagärningarna 15 (61 min)
• Guds 7 000-åriga plan (60 min)
• Israels moderna historia (62 min)

[Här beställer du konferensen]

Posted in Fokus Israel nyheter Webb TV, Ur ett hebreiskt perspektiv | Tagged , , , , | Leave a comment

Särskilda tider, behov och familjemedlemmar

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 10 mars 2012
Ki Tisa – ”När du räknar”

Torahtext: 2 Mos 30:11 – 34:35
Haftarah: 1 Kung 18:1-39
Apostoliska skrifterna: Mark 13:1 – 14:72

Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din Torah.  (Ps 119:136)

Veckans torahavsnitt handlar bland annat om Israels första skattesystem och om hur denna nya ”familj” – Israel – möter sin första allvarliga prövning – händelsen med guldkalven. Vi kommer också att se hur Gud, den äkta mannen, tar hand om sin otrogna hustru. I vårt studium denna vecka ska vi följa denna familj med tanke på:

• Deras särskilda tider
• Deras särskilda behov
• Deras särskilda familjemedlemmar

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.     Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment