Om El Shaddai (About El Shaddai)

Address:

El Shaddai Europe (ENES Ltd)
c/o AFFINITY, Sigurdsgatan 31
721 30 VÄSTERÅS – SWEDEN

Telephone: (Sweden) +46 (0)8 400 118 18
Email: info@elshaddai.se

Swedish:

Från Wikipedia: El Shaddai (hebreiska: אל שדי‎) är enligt judendomen ett av Guds namn. Det kan översättas till svenska som Gud den Allsmäktige.

Bileams syn i Fjärde Moseboken 24:4 och 16 förklaras komma från Shaddai tillsammans med El. Enligt Andra Moseboken 6:2 och 3 är Shaddai (hebreiska: שַׁדַּי) det namn vid vilket Gud var känd för Abraham, Isak och Jakob. Shaddai används senare om Gud i Jobs bok.

I Septuaginta och andra tidiga översättningar översätts Shaddai som “Allsmäktig”. Roten shadad (שדד) betyder “att övermanna” eller “att förstöra”. Detta ger Shaddai betydelsen “förstörare”, vilket är ett av Guds epitet.  (Slut citat, Wikipedia)

www.elshaddai.se önskar betjäna allt Guds folk och vara en resurs med fokus på att sprida undervisningsmaterial om Guds ord från Första Moseboken till Uppenbarelseboken.  En central del i undervisningen (men inte begränsad till) är betydelsen av det hebreiska perspektivet för troende på Yeshua Messias (Jesus Kristus) runt om i världen, med utgångspunkt i Europa.

Allt material som är tillgängligt här är granskat efter bästa förmåga så det inte innehåller delar som står i motsats till grundläggande sanningar i Guds Ord såsom att JHWH tog sin boning i Yeshua Messias (Jesus), att Yeshua föddes av jungfru Miryam (Maria), dog och uppstod på den tredje dagen och är vägen, sanningen och livet för alla som tror på honom.

Trosbekännelse

Vår trosbekännelse är densamma som den allra första församlingen mottog vid Sinai berg och densamma som den pånyttfödda församlingen i Apostlagärningarna hade, nämligen den vi finner i 5 Mos 6:4-9

“Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.  Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.  Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar”

tillsammans med Rom 10:9

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Vi tror att när vi bekänt Jesus som Herren kommer den helige ande sedan att mana oss att följa Petrus ord i Apg 2:38-39 som ger oss vidare instruktioner:

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

I övrigt ansluter vi oss i stora drag till First Fruits of Zions beskrivning av Gud som unik och ofattbar och ser även Lausannedeklarationen som en bra summering av vårt uppdrag som lärjungar till Yeshua Messias.

English:

From Wikipedia: El Shaddai (Hebrew: אל שדי‎) is one of the Judaic names of God. El Shaddai is translated as God Almighty.

Geographical meanings

The term may mean “God of the mountains,” referring to the Mesopotamian divine mountain.[1] The term was one of the patriarchal names for the tribal god of the Mesopotamians[1] In Exodus 6:3, El Shaddai is identified with Yahweh.[1] The term appears chiefly in the Torah. This could also refer to the Israelite camp’s stay at Mount Sinai where God gave Moses the Ten Commandments.

Shaddai was a late Bronze Age Amorite city on the banks of the Euphrates river, in northern Syria. The site of its ruin-mound is called Tel eth-Thadyen: “Thadyen” being the modern Arabic rendering of the original West Semitic “Shaddai”. It has been conjectured that El Shaddai was therefore the “God of Shaddai” and associated in tradition with Abraham, and the inclusion of the Abrahamic stories into the Hebrew Bible may have brought the northern name with them (see Documentary hypothesis).

Balaam’s vision described in the Book of Numbers 24:4 and 16, is explained as coming from Shaddai along with El. In the fragmentary inscriptions at Deir Alla, though Shaddai is not, or not fully, present,[6] shaddayin, lesser representations of Shaddai.[7] These have been tentatively identified with the ŝedim of Deuteronomy 34:17 and Psalm 106:37-38,[8], which are Canaanite deities.

According to Exodus 6:2, 3, Shaddai (Hebrew: שַׁדַּי) is the name by which God was known to Abraham, Isaac, and Jacob. The name Shaddai is again used as a name of God later in the Book of Job.

The root word “shadad” (שדד) means “to overpower” or “to destroy”. This would give Shaddai the meaning of “destroyer”, representing one of the aspects of God, and in this context it is essentially an epithet.

Another theory is that Shaddai is a derivation of a Semitic stem that appears in the Akkadian shadû (“mountain”) and shaddā`û or shaddû`a (“mountain-dweller”), one of the names of Amurru. This theory was popularized by W. F. Albright but was somewhat weakened when it was noticed that the doubling of the medial d is first documented only in the Neo-Assyrian period. However, the doubling in Hebrew might possibly be secondary. According to this theory, God is seen as inhabiting a mythical holy mountain, a concept not unknown in ancient West Asian mythology (see El), and also evident in the Syriac Christian writings of Ephrem the Syrian, who places Eden on an inaccessible mountaintop.

The Septuagint and other early translations usually translate El Shaddai as “God Almighty”. However in the Greek of the Septuagint translation of Psalm 91.1, Shaddai is translated as “the God of heaven”[2].

‘God Almighty’ is the translation followed by most modern English translations of the Hebrew scriptures, including the popular New International Version[3] and Good News Bible.

The translation team behind the New Jerusalem Bible (NJB) however maintain that the meaning is uncertain, and that translating El Shaddai as ‘Almighty God’ is inaccurate. The NJB leaves it untranslated as Shaddai, and makes footnote suggestions that it should perhaps be understood as ‘God of the Mountain’ from the Accadian shadu, or ‘God of the open wastes’ from the Hebrew sadeh and the secondary meaning of the Accadian word.  (End of Wikipedia quote)

www.elshaddai.se wishes to serve all of Gods people and be a resource with focus on spreading teaching material about the Word of God from Genesis to Revelation.  A central part of our teaching (but not limited to) is the importance of the Hebrew perspective  for believers in Yeshua Messiah (Jesus Christ) around the world, with Europe as a startingpoint.

All available material has been reviewed to the best of our ability to ensure that it does not contradict foundational truths in the Word of God such as YHWH dwelling in Yeshua Messiah (Jesus Christ), that Yeshua was born by virgin Miryam (Maria), died and rose again on the third day and is the way, the truth and life for all who believe in Him.

Declaration of faith

Our declaration of faith is the same as the first Assembly received at Mt Sinai, as well as the reborn Assembly in Acts which we find in Deut 6:4-9

Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:  And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates

along with Romans 10:9

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

We believe that when we have confessed Jesus as Lord the holy spirit will then urge us to follow the words of Peter in Acts 2:38-39:

Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the LORD our God shall call.

Finally we agree in general with First Fruits of Zions desciption of God as unique and incomprehensible and also see the Lausanne covenant as a good summary of our mission as deciples of Yeshua Messiah.

4 Responses to Om El Shaddai (About El Shaddai)

 1. Marcus Odelstig says:

  Hej

  Jag har bara en fråga:
  Går det att köpa inspelningar av undervisningen av Bill Cloud på nyårskonferensen ni hade för några dagar sedan? Är särskilt intresserad av Josef-seminarierna

  Med vänliga hälsningar

  Marcus Odelstig

 2. Torebe says:

  Förklaring till El Shaddai i Gezelii bibelwerk (1 Mos. 17:1): ‘Jag är i mig själv fullkomlig, har uti mig all fullkomlighet, och av mig härflyter alltings väsentliga tillvaro’. (Gammalsvenska men fullt förståelig).
  med shalomhälsning.

 3. Joy Bjork says:

  Shalom! I am an American living in Sweden 15 years now with my Sv. husband…. we are searching for a Messianic Congregation in Stockholm area, that is in both Swedish and English…..is there such a group? Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>