Inför vilodagen den 9 oktober 2010

Veckans bibelstudium 2A – Inför vilodagen den 9 oktober 2010

Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. (Ps 119:105)

Noach – ”Noa” – j”no
Torahtext: 1 Mos 6:9 – 11:32
Haftarah: Jes 54:1 – 55:5
Apostoliska skrifterna: Matt 3:1 – 4:25

Veckans torahavsnitt överbryggar gapet mellan förhistorisk- och historisk tid. Det är omöjligt att avgöra exakt hur många år som ryms i denna tidsperiod. Det finns många olika tankar och idéer om detta, men vi ska inte närmare granska dessa i vår kommentar. Som tidigare förutsätter vi, att de händelser som omtalas i Första Moseboken är historiskt korrekta. Förra veckans torahkommentar tog inte upp allt det som texten förmedlade. Vi hade till exempel inte tid, att stanna vid de följder som syndafallet förde med sig. Det dröjde inte länge förrän avundsjuka resulterade i mord. Men ännu var inte botten nådd! Förra veckans torahavsnitt avslutades med orden: ”HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.” (1 Mos 6:5)

Denna veckas textavsnitt börjar med samma tanke: ”Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.” (1 Mos 6:11, 12) Människosläktet hade fallit djupt, men vad var det som gjorde, att Guds nåd vändes i vrede? Texten ger en sorglig beskrivning av människornas tillstånd på Noas tid. Detta understryks särskilt av
ordet ”fördärvad” i versern hebreiska uttryck (tjc) som en hänsyftning till enorm omoral. Orsaken till detta fördärv var inte nödvändigtvis människans miljö, hennes sällskapsliv, brist på utbildning eller hennes levnads mönster.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan också få ”Shabbat Shalom” hemsänd i din brevlåda helt utan kostnad. Utöver kommentarerna till veckans textavsnitt kan du bland annat läsa en aktuell artikel… Önskar du ett provnummer eller regelbunden prenumeration? Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till webmaster@moed.se, så kommer intressant läsning i din brevlåda om några dagar! Vänligen meddela om du vill prenumerera mot en frivillig gåva eller bara beställa ett gratis provex.

This entry was posted in Veckans parasha. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>