Försoningsdagen – Yom Kippur inleds ikväll!

Jes 1:18:  Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull 
 
BAKGRUND, FÖRSONINGSDAGEN – Yom Kippur

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN. Och HERREN talade till Mose. Han sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför HERREN, er Gud. *Var och en som inte fastar på denna dag skall utrotas ur sin släkt. Och var och en som utför något arbete på just den dagen skall jag utrota ur hans folk. Inget arbete skall ni utföra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden skall ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll.” (3 Mos. 23:26-32)

Från och med solnedgången ikväll, tills solnedgången imorgon kväll, infaller försoningsdagen. Detta är den heligaste dagen på hela året. Varje år under denna tid uppmanar bibeln att förneka oss själva och avstå från mat och dryck under tjugofyra timmar.  Tiden tillbringas i bön och omvändelse.

Försoningsdagen, som på hebreiska kallas Yom Kippur, är en av JHVH’s högtider. Yom Kippur är en dag (dygn) då många väljer att ta 3 Mos 23:26-32 bokstavligen och fasta och be. Yom Kippur är också en dag då vi ber för Israels slutfrälsning då Jerusalem kommer att välkomna sin Messias.   Hur varje pånyttfödd väljer att applicera Guds Ord i sitt liv är personligt och en del av din och min helgelseprocess. Personligen vill jag uppmuntra till ett dygn av fasta och självrannsakelse.

Bibel 2000 visar just i avseendet bibliska högtider eller sabbater vägen: “Låt därför ingen döma er för…hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater.”

/Admin

FÖRSONINGSDAGEN

**Kristenheten har traditionellt sett uppmärksammat två av Herrens vårhögtider (påsk och pingst) men av olika skäl tappat övriga fem av Herrens Högtider. Dessa högtider är högst intressanta just i våra dagar eftersom de ännu inte fått sin uppfyllelse alternativt finns delar som inte uppfyllts.

Paulus skrev inte i Kolosserbrevet 2:17 om högtiderna som det exempelvis står i Folkbibeln ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma,”. Ordet “bara” är tillagt av översättarna och verbet står i futurum. Paulus skrev ”Allt detta är en skugga av det som skall komma” vilket visar att allt ännu inte blivit uppfyllt. Högtiderna är mycket viktiga eftersom de innehåller undervisning för oss idag om ”det som skall komma”.

Yom Kippur – När den slutgiltiga reningen har utförts

Yom Kippur representerar den dag då jorden har renats från all synd och orenhet genom elden från Guds straffdomar. Yeshua (Jesus) kommer att återvända på Trumpethögtiden, då han börjar döma världen med rättfärdighet. De tio nästföljande dagarna fram till Försoningsdagen, vilka kallas för de Högheliga Dagarna eller Dagar av Bävan, representerar den tid då jorden kommer att renas med eld.

”Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” (2 Petr. 3:7)”… Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.” (1 Kor. 3:13-15) Messias kommer tillbaka ”i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Yeshuas evangelium.” (2 Tess. 1:8)

På Yom Kippur, som markerar slutpunkten på denna period av domar, kommer Yeshua att göra sitt fysiska intåg i Jerusalem för att välsigna sitt folk med frälsning.

“Ty jag säger er [Jerusalem]: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (Matt 23:39)

“På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster.”(Sak 14:4)

Sakarja 3:9 utlovar,

”Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag.” Fem dagar därefter när succan (lövhyddan) är färdig, kommer han att börja regera från Jerusalem vid Lövhyddofesten.

Yeshua uppfyllde den första delen av Försoningsdagen när han kom första gången och han bar sitt eget blod in i det allra Heligaste i himlen för att bringa försoning för oss. Ritualerna på Försoningsdagen avslutas med att översteprästen kommer ut från det allra Heligaste i templet för att välsigna folket. Detta kommer att uppfyllas vid tiden för Yeshuas fysiska, synliga återkomst till Jerusalem på försoningsdagen.

”så blev Messias offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Heb. 9:28)

[**Källa]

This entry was posted in From a hebrew perspective. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + 5 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>