Att leva heligt och rent inför Herren

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 12 maj 2012

Emor ”Tala” –  רֹמא

Torahtext: 3 Mos 21:1 – 24:23

Haftarah: Hes 44:15-31

Apostoliska skrifterna: Luk 18:1 – 20:47

Ty Torah skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. (Jes 51:4)


De första två kapitlen i denna veckas bibelavsnitt handlar främst om prästernas helighet, medan det tredje kapitlet handlar om de årligen återkommande högtiderna. I Tredje Mosebokens tjugofjärde kapitel möts vi av undervisningen om ljusstaken och skådebröden, samt ytterligare instruktioner om, hur Israel skulle handskas med olika problem som kunde uppstå bland folket.

Hitintills i Tredje Moseboken har det undervisats mycket om, hur man ska leva heligt inför Gud. I kapitel tjugotre får vi dessutom veta, att vi inte endast ska leva rent inför Herren, utan att våra liv även ska vara inställda på de återkommande högtiderna. Detta är kanske ett av de mest välkända kapitlen i Tredje Moseboken och det finns många olika tankar och åsikter om innebörden i dessa verser och om hur de ska tolkas. Här har vi endast utrymme till att ge en kort sammanfattning med förhoppning om, att du ska vilja fortsätta dina studier i det här ämnet på egen hand.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.  

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

Relaterat på

dagen.se

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 + 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>