Gud hörde, kom ihåg, såg och kändes vid dem

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 14 januari 2012

Shemot – ”Namnen”
Torahtext: 2 Mos 1:1 – 6:1
Haftarah: Jes 27:6 – 28:13; Jes 29:22, 23
Apostoliska skrifterna: Mark 1:1 – 2:28

Ty Torah skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. (Jes 2:3)

Shemot är det hebreiska namnet på vårt nya torahavsnitt och dessutom på en ny bok i Torahn. Engelska bibelöversättningar kallar denna bok för Exodus. Det hebreiska namnet följer det gamla österländska mönstret, att ett litterärt verk ska namnges efter det första ordet eller frasen i boken. Shemot är en förkortning av, ve eleh shemot, som betyder ”Detta är namnen”. (2 Mos 1:1)

Ett annat gammalt hebreiskt namn för Andra Moseboken var ”Boken om uttåget ur Egypten”. Denna titel anger tydligt temat för bokens innehåll. Det var denna titel som judarna i Alexandria valde, när de gjorde sin översättning av Gamla testamentet till grekiska, den så kallade Septuaginta. Den grekiska titeln blev därför Exodus Aigypto, som förkortades till Exodus.

I Andra Moseboken får vi följa berättelsen om Israels barns utveckling från att ha varit en familj på sjuttio personer till en nation på cirka 3 miljoner människor. Landsflykt och befrielse är två stora ämnen som behandlas. Den första generationen israeler som bodde i Egypten dör och ”en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef”. (2 Mos 1:8) Denna kung drev Israels barn in i hårt slaveri. Detta blev uppfyllelsen av, vad Gud sagt till Abraham om, att hans efterkommande skulle föras till Egypten för att ”bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år.” (1 Mos 15:13)   

Vem var då denna nya kung? Det har spekulerats mycket omkring detta och många menar, att han var den första kungen som regerade efter det att hyksos fördrevs från Egypten. Det är intressant att lägga märke till, att när hyksos lämnade landet, så var det mesta av Egyptens landområden i Faraos ägo (förutom de områden som hörde till templen). Det finns här många likheter med vad som blev resultatet av alla de stora reformer som Josef genomförde och som omtalas i 1 Mos 47:13-26! Om dessa tankar är riktiga, så kan denna nya farao ha varit Ahmose, den första kungen i den artonde dynastin (en tidsperiod som skulle kunnat ha blivit den mest framgångsrika tiden i Egyptens historia). Den artonde dynastin började år 1570 fvt (före vår tideräkning) då Egypten hade nått höjden av sin glans och avslutades år 1090 fvt i ett av de svagaste tillstånd som landet någonsin befunnit sig i.

Egyptisk historia berättar inte, vad det var som orsakade att denna storhetstid så plötsligt ändades. Men Gud berättar det för oss i Andra Moseboken! Det är berättelsen om, hur Egypten tog Israels folk till slavar. Detta slaveri bestod bland annat i, att slavarna skulle bygga några av Egyptens stora städer – Pitom och Raamses. (2 Mos 1:11). Egyptierna behandlade sina slavar på ett omänskligt sätt, vilket är en av anledningarna till, att Herren förde sitt folk ut ur Egypten. I berättelsens klimax – i samband med att folket gick genom Röda havet – läser vi, att hela faraos armé gick under, medan Israels folk räddades. Egypten skulle aldrig mer få uppleva den storhetstid den nyligen haft.

Gud själv ger oss en studieplan för denna veckas torahavsnitt. Vi finner den i 2 Mos 2:23-25: ”Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud.

Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina.”

• Gud hörde deras klagan
• Gud kom ihåg sitt förbund
• Gud såg till Israels barn
• Gud kändes vid dem

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>