Predikan: Bruden, Skökan, Öknen, Segerkransen

Lägger upp en mycket enkel video-upptagning av en predikan jag höll för ett par söndagar sedan i Vällingby. Jag är delvis inspirerad av samtalet med Stojan kring boken ”Bruden gör sig redo”.  Min kunskap är ett styckverk och jag ber dig som tittar/lyssnar att enligt Pauli ord  pröva allt och behålla det goda.

/Daniel F orslund

This entry was posted in Teologi, Webb TV. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>