Nej, vi skriver inte under våra gästtalares läror!

Ingen läsare på denna sajt kan ha missat att vi intresserat oss för det så kallade “hebreiska perspektivet av Guds Ord“.  Är vi på väg att konvertera till judendomen? – NEJ! Är vi på väg att tappa världshistoriens största mirakel, att Gud blev människa i Jesus Kristus? – NEJ! Vill vi lägga till en gärningslära till Jesu försoningsverk på Golgata? – NEJ! Önskar vi lägga till eller dra ifrån något till Guds dyrbara Ord, Bibeln? – NEJ! Tror vi att vi, och endast vi, sitter på hela evangeliet, hela sanningen? - NEJ!

-

Gästtalares bibeltolkning, vår tolkning?

Under årens lopp har vi kallat Pastor Mark Biltz, Bill Cloud och senast Eddie Chumney.  Alla tre är intressanta talare, någon lite mer “fyrkantig” än den andre.  Alla gräver i Guds Ord efter bästa förmåga och drar sina slutsatser utifrån deras perspektiv.  Kallar vi dessa bibellärare för att vi kommit fram till att de sitter på Sanningen med stort “S”? – NEJ! Har vi tänkt att blir deras språkrör i Sverige? – NEJ! Vi kallar samtliga talare av samma skäl ett universitet eller högskola kallar sina talare – lyssna till vad de har att säga och utvärdera budskapets sanningshalt [dock utifrån Guds Ord och den Helige Ande!].  Du som lyssnat till någon av dem uppmuntras göra detsamma! Vad gäller den sistnämnde talaren har vi fått ovanligt mycket hjälp att analysera hans budskap.  Även om vi emellanåt ifrågasatt motiven och tillvägagångssättet är vi i slutändan tacksamma för all hjälp att vaska fram guldet och bli av med kattguldet eller sanden.  TACK Elvor och Janne.   Tack Jareteg och alla andra som engagerat sig flitigt.

Vi kommer således inte kämpa med “näbbar och klor” att försvara dessa talares budskap i allt de säger, utan deras åsikter för stå för dem. På samma sätt som ingen får för sig att ett universitet per automatik antar alla teser som kommer via respektive gästtalare, kommer den lilla rörelse i Sverige anta allt varje talare tror eller predikar.  Svårare än så är det inte.

-

Vart är vi på väg?

Du som undrar vad i hela friden vi håller på med, vad som driver oss, vad vi söker, vänligen se denna enkla studioinspelning från  2011-11-18:

-

Vad är vår grund?

Vad är då utgångspunkten för det arbete några av oss står mitt i?  Jag har tidigare publicerat denna predikan men gör det igen för att vara övertydlig.  I frågan om nåd allena, tro allena och skrift allena är vi Lutheraner.  Jag tror personligen Luthers “skriften allena” är och förblir Kristi Kropps absolut bästa vaccin mot allehanda villoläror!

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Webb TV. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 3 = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>