Predikan kring Tro, Nåd & Skrift allena

Få läsare av ElShaddai.se har undgått att vårt fokus här är att lära oss mer om det hebreiska perspektivet av vår kristna tro.  I denna rörelse, som inte på något vis är så homogen som många tror, spretar uppfattningarna kring tolkningen av Guds Ord åt lika många håll som övriga kristenheten.  I det arbete vi står i som delarrangör av en rad konferenser, är vi smärtsamt medvetna om att minst två “hebrew roots” organisationer ganska snabbt körde i diket efter att ha intresserat sig för liknande frågor.  Vi har därför en viss förståelse för att det nu är enklast för våra kritiker att snabbt bunta ihop vårt arbete med dessa organisationer (eller liknande sådana i bl.a. USA) och ge oss en heretiker-stämpel av något slag.  Att oddsen var emot oss visste och vet vi om.   Att vi själva skulle göra egna misstag likaså (samt kommer att göra).  Även om vi anser att den stor del av kritiken som blossat upp på en del håll bygger på missförstånd, bör vi ändå ta till oss den del av kritiken som antingen är befogad eller bygger på agerande eller uttalanden som vi förstår KAN misstolkas och vi därmed har en del i.

Nedan predikan hölls för den grupp som jag arbetar med (www.elshaddai.se) och var först och främst ämnad som min personliga riktlinje utifrån både Guds Ord och reformatorernas fäder i Messias jag önskar ha som utgångspunkt i allt vi gör.  För säkerhets skull har jag låtit en pastor med god teologisk utbildning lyssna igenom predikan innan den nu publiceras för att ge mig konstruktiv kritik på den grund jag nu ämnar lägga i mitt personliga engagemang att predika allt Guds Ord för både redan troende och dem som ännu inte tror.

Om jag i något avseende varit otydlig i det ämne jag nu predikar över är jag innerligt ledsen över det och vill på detta tydliga sätt dela med mig av vårt “interna” möte i ledningsgruppen kring den utgångspunkt vi hoppas arbeta utifrån.  Längre fram hoppas jag eller någon medarbetare arbeta vidare med den svåra frågan kring Lag och Nåd, Galaterbrevet och Jakobs brev och andra områden vars bristande undervisning gett oss karismatisk kristenhets absoluta bottenskrap såsom Todd Bentley, Benny Hinn och många många med dem i det att en sann Gudsfruktan och fruktan för Hans Ord försvinner när nådesförkunnelsen perverteras.

Tack för att du tar dig tid

mvh MyTwoCents / Daniel F orslund

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Webb TV. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 + = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>