Moses sång

Veckans bibelstudium 53A – Inför vilodagen den 1 oktober 2011

Varsågod; Veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Vilodagen den 1 oktober 2011

Ha’azinu – ”Lyssna” – WnyzIa}h’
Torahtext: 5 Mos 32:1-52
Haftarah: 2 Sam 22:1-51
Apostoliska skrifterna: Apg 24:1 – 26:32

Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.  (1 Joh 2:3)

Veckans torahavsnitt är en majestätisk poetisk text som innehåller ett rikt bildspråk fyllt av känslor och ädla tankar. Enligt den judiska traditionen (Talmud) så sjöngs denna sång vid sabbatsgudstjänsterna under det andra templets tid. Det berättas att den delades i sex delar och att man sedan sjöng en del per vecka under sex veckor.

Moses sång: Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha. Bookmark the permalink.

One Response to Moses sång

  1. Cornelia says:

    Tack för att ni åskådliggör hur det nya förbundet förebådas i GT samt för hur Gud behållit sin relation till det judiska folket och hur de ingår i frälsningsplanen.

    Tack också, MTC, för hur du i din video belägger hur antisemitismen har sin grogrund i kyrkofädernas lära och inte i Pauli egna ord.

    Med detta som ledljus läser jag ånyo Rom:11 med fortsättning samt de övriga texterna som rekommenderas i min bibel- app ( Olive-tree) som är mycket behändig men för säkerhets skull får stämmas av med svenska översättningar på nätet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>