Bemidbar – ”I öknen”

Veckans bibelstudium 34A – Inför vilodagen den 28 maj 2011

Varsågod; Veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Bemidbar – ”I öknen”

Torahtext: 4 Mos 1:1 – 4:20
Haftarah: Hosea 1:10 – 2:20
Apostoliska skrifterna: Joh 1:1 – 2:25

Ty Torah skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. (Jes 2:3)

Första gången Gud talade till Mose, var medan Israels folk ännu var slavar i Egypten. Sedan talade han till folket genom Mose på Sinai berg. Det var från Sinai som Gud gav den undervisning som vi finner i den senare halvan av Andra Moseboken och i hela Tredje Moseboken. I Fjärde Moseboken talar Gud återigen till Israel – denna gång från ”uppenbarelsetältet” (tabernaklet). När Israels folk nu bryter upp från Sinai och börjar sin vandring, är det alltså från tabernaklet som Gud ger dem sin vägledning. Fjärde Moseboken handlar om den undervisning Gud gav i Sinai öken och fram till gränsen till Löftets land. Boken är en kombination av historia och lagstiftning och kan struktureras upp enligt följande:

1. Förberedelser inför Löfteslandet, 1:1 – 10:10
2. Från Sinai till Kades, 10:11 – 13:1
3. Fyrtio år i Kades omgivningar, 13:2 – 19:22
4. Från Kades till Moabs hedar, 20:1 – 22:1
5. Israel på Moabs hedar, 22:2 – 36:13

I vårt studium denna vecka ska vi stanna inför de tre folkräkningar som omtalas i veckans torahavsnitt.

• Första folkräkningen – Israelitiska män
• Andra folkräkningen – Leviterna
• Tredje folkräkningen – De förstfödda.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Weekly parasha. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>