Svårtolkade verser i moseböckerna…

Veckans bibelstudium 27A – Inför vilodagen den 2 april 2011

Varsågod; Veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Tazria – ”Havande”
Torahtext: 3 Mos 12:1 – 13:59
Haftarah: 2 Kung 4:42 – 5:19
Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 – 11:54

Stor frid äger de som älskar din Torah, ingenting kan få dem på fall. (Ps 119:165)

”I denna värld gör prästen undersökningar om spetälska, men i den kommande Världen, säger den Helige, lovad vare Han: ’Jag räknar er för rena.’ Det står skrivet: ’Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena’ (Hes 36:25).” – Vayikra Rabbah 15.9

Denna veckas textavsnitt är rakt på sak, men mycket svårt att förstå. Det är inte orden eller handlingarna som är oklara, utan snarare begreppen som är komplicerade och svåra att tillgodogöra sig. I kapitel tolv talas det om, vad man ska göra efter det att en kvinna fött barn. Kapitlen tretton och fjorton går sedan utförligt igenom problem som kan uppstå både på hud, kläder och hus, medan kapitel femton behandlar ”orena flytningar”. Den röda tråden genom veckans textavsnitt är begreppen “tahor” och “tame”. I tidigare torahkommentarer har vi gjort antydningar till, vad dessa hebreiska ord har för betydelse, men nu måste vi ta tid till att granska dessa ord lite närmare, eftersom de är nyckeln som kan ge oss en bättre förståelse utav texten.

De flesta som läser denna torahkommentar är födda och uppvuxna i länder som ligger hundratals mil och 3 000 år från den miljö till vilken denna undervisning ursprungligen gavs. Dessutom är språkbakgrunden helt främmande för de flesta av oss. Detta ”avstånd” blir många gånger till ett hinder i vår strävan efter att förstå Skriften. De flesta översättningar av tahor och tame återspeglar dessa ”avstånd” i tid och miljö..

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha. Bookmark the permalink.

2 Responses to Svårtolkade verser i moseböckerna…

  1. Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Fortsättning på föregående veckas bibelstudium

  2. Pingback: Fortsättning på förra veckans torahavsnitt | El Shaddai Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>