Syftet med offren, offrens olika namn & hur man offrade.

Varsågod; Veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Du kan mot en frivillig avgift även beställa bibelstudieserien hem i brevlådan här: http://www.elshaddai.se/?page_id=6#ecwid:category=0&mode=product&product=1651224

Veckans bibelstudium 24A – Inför sabbaten den 12 mars 2011

Vayikra – ”Och han kallade”

Torahtext: 3 Mos 1:1 – 6:7
Haftarah: Jes 43:21 – 44:23
Apostoliska skrifterna: Luk 1:1 – 3:38

Ty Torah skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. (Jes 2:3)

Vayikra är det hebreiska namnet på både Tredje Moseboken och veckans torahavsnitt och det är hämtat från den inledande frasen som betyder ”Och han (HERREN) kallade”. Tredje Moseboken beskriver i huvudsak prästernas olika arbetsuppgifter och hur de skulle utföra de olika offren. Den innehåller naturligtvis mycket mer, exempelvis den detaljerade beskrivningen utav de bibliska högtiderna som finns i kapitel tjugotre. Det är oftast lättare att få ett övergripande perspektiv av en bibelbok, om man kan dela upp boken på något sätt. Här är ett förslag till uppdelning:

• Offerlagar, kapitel 1 – 7
• Invigningen av prästerna, kapitel 8 – 10
• Renhet och rening, kapitel 11 – 15
• Försoningsdagen, kapitel 16
• Personlig helighet, kapitel 17 – 26
• Tionde och löften, kapitel 27

Veckans torahavsnitt är mycket viktigt och grundläggande för vår förståelse av offersystemet och prästernas tjänst eftersom det i huvudsak handlar om de olika offren.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan också få ”Shabbat Shalom” hemsänd i din brevlåda helt utan kostnad. Utöver kommentarerna till veckans textavsnitt kan du bland annat läsa en aktuell artikel… Önskar du ett provnummer eller regelbunden prenumeration? Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till webmaster@moed.se, så kommer intressant läsning i din brevlåda om några dagar! Vänligen meddela om du vill prenumerera mot en frivillig gåva eller bara beställa ett gratis provex.

This entry was posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha. Bookmark the permalink.

One Response to Syftet med offren, offrens olika namn & hur man offrade.

  1. keijo says:

    Amen,amen för Herrens offfergåva, för våran synder med ny början till bättre liv och får möta genom Jesus den heliga Andens kraft och fröjd med under och tecken in vårt liv i många olika stund och får be med anden kraft och tro på orden från Herren igen idag . Lått Sverige uppleva kallelse till Herren och låt den heliga ande falla på oss mera och mera in Jesus namn ,med väckelse ,tack var välsignat,keijo södertälje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>