Inför vilodagen den 2 oktober 2010

Veckans bibelstudium 1A – Inför vilodagen den 2 oktober 2010

Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din Torah. (Ps 119:18)

Bereshit – ”I begynnelsen”

Torahtext: 1 Mos 1:1 – 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – 43:11
Apostoliska skrifterna: Matt 1:1 – 2:23

Bibelns första bok heter Bereshit på hebreiska. Bereshit är även det allra första ordet i den hebreiska texten i 1 Mos 1:1, liksom namnet på detta torahavsnitt och betyder ”I begynnelsen”. Rubriken på den Första Moseboken talar alltså om för oss, att denna bok ska handla om hur allt en gång började. Ett annat gammalt hebreiskt namn på boken är Sefer Ma’aseh Bereshit, vilket betyder ”Skapelsens bok”.
Det engelska namnet på Första Moseboken är Genesis och det kommer från ”Septuagintan” som är den första kända översättningen av den hebreiska bibeln till ett annat språk – i detta fallet till grekiska. Genesis betyder ”ursprung/begynnelse” vilket alltså även det handlar om skapelse eller om hur allt började.

Men frågan är, hur man ska påbörja ett så här stort ämne. Jag har valt att följa samma modell som författaren till 1 Mos 1:1 har gjort. I denna vers deklarerar Mose – som vi förutsätter vara författaren – helt utan några betänkligheter kort och gott: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Detta uttalande förutsätter Guds existens. Mose gör inte heller några som helst försök att bevisa sitt påstående. På samma sätt vill jag alltså göra med hela det första kapitlet. Vi förutsätter att Gud skapade himmel och jord precis så som texten beskriver. Genom att stanna vid några speciella tankar i den här kommentaren undviker jag även frestelsen att kommentera vad som hände under de olika skapelsedagarna.

NU FÖLJER ETT DRAMA I TRE AKTER

Akt 1: Människans härlighet
Akt 2: Mänsklighetens tragedi
Akt 3: Hopp för mänskligheten

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

Undervisningen ges ut av föreningen Shabbat Shalom i Borås. Materialet är översatt från First fruits of Zion.

Mersmak?

Du kan också få ”Shabbat Shalom” hemsänd i din brevlåda helt utan kostnad. Utöver kommentarerna till veckans textavsnitt kan du bland annat läsa en aktuell artikel… Önskar du ett provnummer eller regelbunden prenumeration? Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till webmaster@moed.se, så kommer intressant läsning i din brevlåda om några dagar! Vänligen meddela om du vill prenumerera mot en frivillig gåva eller bara beställa ett gratis provex.

This entry was posted in Veckans parasha and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>