Intressant undervisning från Nehemia Gordons sverigebesök färdigredigerad!

354202811

Nu kan du beställa den intressanta undervisningen av Nehemia Gordon från första besöket i Sverige, november 2015. DVD-pack innehåller följande undervisningspass:

1.) Hebreiska Yeshua kontra grekiska Jesus

2.) Hebreiska ursprunget till “Herrens bön – fader vår”

3.) Guds heliga namn ur ett hebreiskt perspektiv

Se trailern:

Nehemia Gordon har en masterexamen i exegetik och en fil. kand i arkeologi från Hebreiska universitetet i Jerusalem.

Han har arbetat som översättare av Dödahavsrullarna och som forskare i arbetet att översätta antika hebreiska manuskript.

Gordon är en förgrundsfigur inom Karaitisk Judendom, har skrivit fem böcker om judendomens och kristendomens hebreiska ursprung, samt föreläser i synagogor och kyrkor runt om i världen.

[HÄR BESTÄLLER DU UNDERVISNINGEN]

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Producerat av: Hans P Lindblad / hans@fokus-israel.org

Tolkning: Daniel F orslund

Arr:  Familjen Lönnströms och F orslunds

 

Posted in From a hebrew perspective, Teologi, Ur ett hebreiskt perspektiv | Leave a comment

Sön den 15/11: Välkommen till en helkväll med Nehemia Gordon

Nehemiah_Gordon_10

Ladda ner inbjudan på svenska:  [Inbjudan, Word]  [Inbjudan, PDF]

Download invitation in english: [Invitation, Word] [Invitation, PDF]

-
Nehemia Gordon har en masterexamen i exegetik och en fil. kand i arkeologi från Hebreiska universitetet i Jerusalem.

Han har arbetat som översättare av Dödahavsrullarna och som forskare i arbetet att översätta antika hebreiska manuskript.

Gordon är en förgrundsfigur inom Karaitisk Judendom, har skrivit fem böcker om judendomens och kristendomens hebreiska ursprung, samt föreläser i synagogor och kyrkor runt om i världen.

Website: http://www.nehemiaswall.com
Facebook: http://www.facebook.com/NehemiaGordon
Twitter: http://twitter.com/#!/ngordon4

14.00 – 15.00: Hebreiska Yeshua kontra grekiska Jesus
15.00 – 16.00: Hebreiska ursprunget till “Herrens bön – Fader vår”
16.00 – 17.00 Fika / Mingel
17.00 – 18.00: Guds heliga namn ur ett hebreiskt perspektiv
18.00 – 19.00: Questions and answers about Karaite Judaism, teaching e.t.c.

Plats: OBS NY ADRESS p.g.a. antal anmälningar Konsertsalen, VÄXHUSET, Viktorlarssons Plats 1, Västerås (7 min från centralstation) [Karta]

Kostnad: I enlighet med 2 Kor 9:7

Registrering: P.g.a. begränsade sittplatser ber vi dig skicka anmälan till info@elshaddai.se eller genom att ringa Sara Lönnström 0738 249405 eller Daniel F orslund: 0739 352989

Arr: Familjen Lönnströms och F orslunds

Kvällen spelas in av TV-producent Hans Lindblad med team

Posted in Övrigt | Tagged , | 1 Comment

De bibliska hösthögtiderna och ändens tid – Del 1 & 2

TRADITION & TEOLOGI, Andakt / Predikan, Ändens tid, Våra [Hebreiska rötter] Basunhögtiden, Försoningsdagen och Lövhyddohögtidens profetiska innebörd av Mark Biltz från ElShaddai Ministries, Tacoma, USA

MISSA INTE!

 

[Beställ mer undervisning av Mark Biltz på DVD här]

Posted in From a hebrew perspective | Leave a comment

Försoningsdagen – Yom Kippur inleds ikväll!

Jes 1:18:  Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull 
 
BAKGRUND, FÖRSONINGSDAGEN – Yom Kippur

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN. Och HERREN talade till Mose. Han sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför HERREN, er Gud. *Var och en som inte fastar på denna dag skall utrotas ur sin släkt. Och var och en som utför något arbete på just den dagen skall jag utrota ur hans folk. Inget arbete skall ni utföra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden skall ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll.” (3 Mos. 23:26-32)

Från och med solnedgången ikväll, tills solnedgången imorgon kväll, infaller försoningsdagen. Detta är den heligaste dagen på hela året. Varje år under denna tid uppmanar bibeln att förneka oss själva och avstå från mat och dryck under tjugofyra timmar.  Tiden tillbringas i bön och omvändelse.

Försoningsdagen, som på hebreiska kallas Yom Kippur, är en av JHVH’s högtider. Yom Kippur är en dag (dygn) då många väljer att ta 3 Mos 23:26-32 bokstavligen och fasta och be. Yom Kippur är också en dag då vi ber för Israels slutfrälsning då Jerusalem kommer att välkomna sin Messias.   Hur varje pånyttfödd väljer att applicera Guds Ord i sitt liv är personligt och en del av din och min helgelseprocess. Personligen vill jag uppmuntra till ett dygn av fasta och självrannsakelse.

Bibel 2000 visar just i avseendet bibliska högtider eller sabbater vägen: “Låt därför ingen döma er för…hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater.”

/Admin

FÖRSONINGSDAGEN

**Kristenheten har traditionellt sett uppmärksammat två av Herrens vårhögtider (påsk och pingst) men av olika skäl tappat övriga fem av Herrens Högtider. Dessa högtider är högst intressanta just i våra dagar eftersom de ännu inte fått sin uppfyllelse alternativt finns delar som inte uppfyllts.

Paulus skrev inte i Kolosserbrevet 2:17 om högtiderna som det exempelvis står i Folkbibeln ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma,”. Ordet “bara” är tillagt av översättarna och verbet står i futurum. Paulus skrev ”Allt detta är en skugga av det som skall komma” vilket visar att allt ännu inte blivit uppfyllt. Högtiderna är mycket viktiga eftersom de innehåller undervisning för oss idag om ”det som skall komma”.

Yom Kippur – När den slutgiltiga reningen har utförts

Yom Kippur representerar den dag då jorden har renats från all synd och orenhet genom elden från Guds straffdomar. Yeshua (Jesus) kommer att återvända på Trumpethögtiden, då han börjar döma världen med rättfärdighet. De tio nästföljande dagarna fram till Försoningsdagen, vilka kallas för de Högheliga Dagarna eller Dagar av Bävan, representerar den tid då jorden kommer att renas med eld.

”Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” (2 Petr. 3:7)”… Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.” (1 Kor. 3:13-15) Messias kommer tillbaka ”i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Yeshuas evangelium.” (2 Tess. 1:8)

På Yom Kippur, som markerar slutpunkten på denna period av domar, kommer Yeshua att göra sitt fysiska intåg i Jerusalem för att välsigna sitt folk med frälsning.

“Ty jag säger er [Jerusalem]: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (Matt 23:39)

“På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster.”(Sak 14:4)

Sakarja 3:9 utlovar,

”Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag.” Fem dagar därefter när succan (lövhyddan) är färdig, kommer han att börja regera från Jerusalem vid Lövhyddofesten.

Yeshua uppfyllde den första delen av Försoningsdagen när han kom första gången och han bar sitt eget blod in i det allra Heligaste i himlen för att bringa försoning för oss. Ritualerna på Försoningsdagen avslutas med att översteprästen kommer ut från det allra Heligaste i templet för att välsigna folket. Detta kommer att uppfyllas vid tiden för Yeshuas fysiska, synliga återkomst till Jerusalem på försoningsdagen.

”så blev Messias offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Heb. 9:28)

[**Källa]

Posted in From a hebrew perspective | Leave a comment

Fokus Israel nyheter – Focus Israel News

[NYHETER, UTRIKES] Nyheter kring vad som sker i Israel eller i andra länder som på ett eller annat sätt berör landet Israel. Fokus Israel på svenska med Dan Johansson och engelska (skiljer sig från de svenska nyheterna) – Eddie Chumney.

Fokus Israel nyheter på svenska med Dan Johansson:

Focus Israel News in english by Eddie Chumney:

Producerat av:

Hans P Lindblad

hans@fokus-israel.org

Posted in Fokus Israel nyheter Webb TV | 2 Comments

När Israels folk kom fram till löfteslandets gräns

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 16 juni 2012

Shelach – ”Sänd ut”

Torahtext: 4 Mos 13:1 – 15:41
Haftarah: Josua 2:1-24
Apostoliska skrifterna: Joh 7:1 – 8:59

Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud.   (Ps 119:66)

Det finns åtskilliga vägskäl i Israels historia. Veckans torahavsnitt berättar om ett av dem. Det är ett av Torahns mer välkända textavsnitt och dessutom ett av de mest tragiska.  Texten berättar vad som hände, när Israels folk kom fram till löfteslandets gräns.  Gud hade gjort alla nödvändiga förberedelser, så att hans folk skulle kunna dra in i landet. Allt skulle bli så fantastiskt! Spioner hade sänts iväg för att utforska landet, så att de skulle kunna komma med uppmuntran till folket. Men så inträffade katastrofen.  Synd! Otro! Uppror! Resultat: Fyrtio års vandring i öknen. Det är om just detta ”vägskäl” som veckans textavsnitt handlar. Vi ska följa händelserna med hjälp av följande disposition:    Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Innan den dagliga offertjänsten

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 9 juni 2012

Beha’alotcha – ”När du sätter upp”

Torahtext: 4 Mos 8:1 – 12:15

Haftarah: Sak 2:10 – 4:7

Apostoliska skrifterna: Joh 5:1 – 6:71

Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud. (Ps 119:10)

Veckans torahavsnitt inleds med de avslutande instruktioner som Herren gav, innan den dagliga offertjänsten påbörjades i tabernaklet. Texten innehåller även en del historiska skildringar, något som även kommer att vara utmärkande för flera av de kommande avsnitten.

Slutliga förberedelser

Veckans textavsnitt inleds med att Mose nu får höra Guds undervisning från en helt ny plats. Förra kapitlet slutade nämligen med, att när tabernaklet var helt färdigt, så kallade Herren på Mose från det allra heligaste. Mose ”hörde… rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom.” (4 Mos 7:89)

Något av det första Gud undervisade Mose om var, att han skulle lära Aron, hur han skulle tända den gyllene menorahn, den sjuarmade ljusstaken. Detta var den sista finputsningen inför den stora…

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Det är fullbordat

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rättsliga frågor, Andliga frågor & “fastighetsskötsel”

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 2 juni 2012

Naso – ”Räkna… antalet”

Torahtext: 4 Mos 4:21 – 7:89

Haftarah: Dom 13:2-25

Apostoliska skrifterna: Joh 3:1 – 4:54

Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERRENoch har sin stora glädje i hans bud. (Ps 112:1)

’Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.’ Detta är Torahns ljus, med vilket Han skall upplysa dina ögon och ditt hjärta i Torahn [Guds undervisning] och låta dina barn få ta del av Torahn, såsom det är sagt: ’Ditt ord är en lykta och Torahn ett ljus.’” – Bemidbar Rabbah 11.6

Ett av Torahns underbara kännetecken är, att författaren inte använder några litterära knep för att göra skillnad mellan, vad vi skulle anse som högstämt och värdigt och sådant som hör den grå vardagen till. Veckans textavsnitt ger ett fint prov på detta. Vi ledsfram till ett verkligt andligt klimax, där Mose undervisar Aron omden ”Aronitiska välsignelsen” i kapitel sex, medan det endast några verser tidigare handlat om, hur man handskas med en svartsjuk äktaman.

Enligt den uppdelning av Fjärde Moseboken som vi tidigare gjort, så hamnar veckans textavsnitt under rubriken ”Förberedelser inför Löfteslandet”. Vi kommer att finna, att Herren ger fler juridiska riktlinjer, fler aspekter på folkets andliga liv och slutligen ytterligare instruktioner om tabernaklet. Vår översikt över veckanstextmaterial kommer därför att ta upp dessa aspekter. Tyvärr har vibara möjlighet att stanna inför de två första avdelningarna. Frågornaom ”fastighetsskötsel” är en fortsättning från förra veckans textavsnitt,med mer detaljer om vilka i den levitiska familjen som skulle ansvara för de olika delarna av tabernaklet (4 Mos 4:21-49), upprätthålla renheten i lägret (4 Mos 5:1-4) och om stamfurstarnas offergåvor (4 Mos 7).

• Rättsliga frågor

• Andliga frågor

• ”Fastighetsskötsel”

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Uncategorized, Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment

Att leva heligt och rent inför Herren

Varsågod – veckans bibelstudium för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i Guds Ord.

Inför vilodagen den 12 maj 2012

Emor ”Tala” –  רֹמא

Torahtext: 3 Mos 21:1 – 24:23

Haftarah: Hes 44:15-31

Apostoliska skrifterna: Luk 18:1 – 20:47

Ty Torah skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. (Jes 51:4)


De första två kapitlen i denna veckas bibelavsnitt handlar främst om prästernas helighet, medan det tredje kapitlet handlar om de årligen återkommande högtiderna. I Tredje Mosebokens tjugofjärde kapitel möts vi av undervisningen om ljusstaken och skådebröden, samt ytterligare instruktioner om, hur Israel skulle handskas med olika problem som kunde uppstå bland folket.

Hitintills i Tredje Moseboken har det undervisats mycket om, hur man ska leva heligt inför Gud. I kapitel tjugotre får vi dessutom veta, att vi inte endast ska leva rent inför Herren, utan att våra liv även ska vara inställda på de återkommande högtiderna. Detta är kanske ett av de mest välkända kapitlen i Tredje Moseboken och det finns många olika tankar och åsikter om innebörden i dessa verser och om hur de ska tolkas. Här har vi endast utrymme till att ge en kort sammanfattning med förhoppning om, att du ska vilja fortsätta dina studier i det här ämnet på egen hand.

Klicka här för att gå vidare till hela veckans bibelstudium

Gratisprogrammet Adobe reader krävs för att öppna dokumentet. Har du inte detta program kan du ladda ner det här: http://get.adobe.com/se/reader/

OBS:  En del har påpekat att ovan länk inte fungerar i webb-läsaren Chrome.  Vänligen pröva då annan webb-läsare t.e.x. Windows Explorer.   Continue reading

Posted in Ur ett hebreiskt perspektiv, Veckans parasha | Leave a comment